praktisch 

wie doet wat?

dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van de Vitusmavo is in handen van de directeur, mevr. N.L. Lagendijk. (n.lagendijk@vitusmavo.nl).

mw. Lagendijk
mevr. N.L. Lagendijk, directeur

aanspreekpunt voor leerlingzaken

Het eerste aanpreekpunt voor leerlingen en ouders is de coach van de leerling. Iedere leerling heeft een eigen coach. U kunt hem/haar het beste per mail benaderen.

Voor de leerlingzaken zijn de leerjaarcoördinatoren verantwoordelijk:

  • leerjaar 3:
    dhr. S. van der Manden (s.vandermanden@vitusmavo.nl)
  • leerjaar 4: mw. G. van Rijn (g.vanrijn@vitusmavo.nl)

LoopbaanOriëntatie -en Begeleiding

LOB (voorheen decanaat) wordt gecoördineerd door mevr. G. Calis. U kunt, naast de coach, bij haar terecht voor vragen over de schoolloopbaan, profielkeuze e.d. van uw kind. Mailadres: lob@vitusmavo.nl

zorgcoördinator

Dhr. R. Löcher is zorgcoördinator op de Vitusmavo. Hij is bereikbaar via zorgcoordinator@vitusmavo.nl.

begeleiding bij dyslexie

Mevr. G. Calis is als RT-specialist aan onze school verbonden. U kunt haar bereiken via g.calis@vitusmavo.nl.

examensecretaris

De examensecretaris is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen omtrent het gehele examen. Dit betreft niet alleen het eindexamen, maar ook alle schoolexamens die vanaf eind leerjaar 3 gemaakt worden. Dhr. Breevaart is bereikbaar via j.breevaart@vitusmavo.nl of examen@vitusmavo.nl. 

vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt als er iets speelt dat de leerling liever niet met de coach of leerjaarcoördinator bespreekt. Afhankelijk van wat er aan de hand is, verwijst de vertrouwenspersoon door of geeft (anoniem) signalen neer bij de schoolleiding. 

overige mailadressen

  • leerlingenadministratie@vitusmavo.nl – voor alle administratieve leerlingzaken
  • verzuim@vitusmavo.nl – voor alle vragen aangaande verzuim en ziek- en absentmeldingen
  • helpdesk@vitusmavo.nl – voor alle ICT-gerelateerde vragen
  • docenten/coaches kunt u bereiken per mail: voorletter.achternaam@vitusmavo.nl.