praktisch 

wie doet wat?

dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van de Vitusmavo is in handen van de directeur, mevr. N.L. Lagendijk. (n.lagendijk@vitusmavo.nl)

mw. Lagendijk
mevr. N.L. Lagendijk, directeur

aanspreekpunt voor leerlingzaken

Het eerste aanpreekpunt voor leerlingen en ouders is de coach van de leerling. Iedere leerling heeft een eigen coach. U kunt hem/haar het beste per mail benaderen.

Voor de leerlingzaken zijn de leerjaarcoördinatoren verantwoordelijk:

  • leerjaar 2:
    dhr. S. van der Manden (s.vandermanden@vitusmavo.nl)
  • leerjaar 3: dhr. R. Löcher (r.locher@vitusmavo.nl)
  • leerjaar 4: mw. G. van Rijn (g.vanrijn@vitusmavo.nl)

LoopbaanOriëntatie -en Begeleiding

LOB (voorheen decanaat) wordt gecoördineerd door mevr. G. Calis. U kunt, naast de coach, bij haar terecht voor vragen over de schoolloopbaan, profielkeuze e.d. van uw kind. Mailadres: lob@vitusmavo.nl

zorgcoördinator

Dhr. R. Löcher is zorgcoördinator op de Vitusmavo. Hij is bereikbaar via zorgcoordinator@vitusmavo.nl.

begeleiding bij dyslexie

Mevr. G. Calis is als RT-specialist aan onze school verbonden. U kunt haar bereiken via g.calis@vitusmavo.nl.

overige mailadressen

  • leerlingenadministratie@vitusmavo.nl – voor alle administratieve leerlingzaken
  • verzuim@vitusmavo.nl – voor alle vragen aangaande verzuim en ziek- en absentmeldingen
  • helpdesk@vitusmavo.nl – voor alle ICT-gerelateerde vragen
  • secretariaat@vitusmavo.nl – voor alle secretariële zaken
  • docenten/coaches kunt u bereiken per mail: voorletter.achternaam@vitusmavo.nl.