praktisch 

werken bij

werken in een ambitieus leerklimaat

De Vitusmavo is een vmbo-school in Bussum. In de onderbouw wordt lesgegeven op mavo-/havoniveau, in de bovenbouw zijn er mavoklassen. Zowel na leerjaar 2 als na leerjaar 4 is er doorstroom naar de havo op het Willem de Zwijgercollege en het Vituscollege mogelijk, onze zusterscholen in Bussum. Gezamenlijk met het Montessori Lyceum vormen wij de overkoepelende stichting Volant.

meesterbaan

De Vitusmavo wil een school zijn met een ambitieus leerklimaat, waarin leerlingen ondersteund én uitgedaagd worden om hun talenten en capaciteiten verder te ontwikkelen. In schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met het onderwijsconcept mavo ToDo, waarbij leerlingen, naast ‘reguliere’ lessen, keuze-uren en projecturen volgen. Daarnaast neemt LOB een grote plaats in, waarbij wij werken met klassenleraren en coaches. Er zijn veel activiteiten: sociaal, sportief, cultureel en creatief. Deze vinden veelal plaats in de ToDo-week, de afsluitende projectweek na iedere periode.

Wellicht is de Vitusmavo de inspirerende werkplek die u zoekt!

Voor meer informatie over onze vacatures kunt u contact opnemen met het secretariaat via 035-6942435 of secretariaat@vitusmavo.nl.

Wij publiceren onze vacatures op Meesterbaan, de vacaturebank voor het onderwijs.

De Vitusmavo is onderdeel van Stichting Volant. De stichtingsbrede vacatures vind u hier.

overige vacatures