x

  verzuimbeleid en verlof aanvragen

  Verzuimbeleid

  Het verzuimbeleid hebben wij omschreven in het Verzuimprotocol. Dit protocol is via onderstaande link te downloaden.

  Bijzonder verlof

  Onderstaand vindt u het aanvraagformulier voor bijzonder verlof en de specifieke redenen waarvoor dit verlof wettelijk mag worden verleend.

  Bijzonder verlof wordt aangevraagd bij leerjaarcoördinator.

  • leerjaar 1: dhr. N. Spaan (n.spaan@vitusmavo.nl)
  • leerjaar 2: mw. A. Brunings (a.brunings@vitusmavo.nl)
  • leerjaar 3: mw. M. Lokker (m.lokker@vitusmavo.nl)
  • leerjaar 4: mw. G. van Rijn (g.vanrijn@vitusmavo.nl)

  Te laat komen

  Procedure te laat komen

  Versie 06-02-2020

  1. De leerling die te laat komt, moet zich bij de conciërge melden. Daar wordt de te laat-melding in het absentiesysteem genoteerd. Bij een geoorloofde reden (met briefje ouders) is deze melding T+, bij ongeoorloofd te laat T-. De leerling krijgt een briefje mee, waarmee hij/zij de les in mag. De leerling meldt zich in het geval van T- de volgende dag of de dag erna vóór 08.15 uur bij de conciërge. Doet de leerling dit niet, wordt er een uur nablijven ingepland in Magister.

  2. Een leerling die 6 keer ongeoorloofd te laat is gekomen, ontvangt een brief met een waarschuwing. Hierin wordt ook aangegeven hoe de rest van de procedure verloopt bij herhaling. Daarnaast wordt de coach op de hoogte gesteld door de verzuimcoördinator, waarna een gesprek volgt met coach en leerling.

  3. 9 keer te laat (in een aaneengesloten periode van 20 weken): waarschuwingsbrief per mail naar ouders. CC naar RBL, teamleider/leerlingcoördinator en coach. Indien nodig gesprek met leerling en ouders door coach en/of teamleider/leerlingcoördinator.

  4. Na 12 keer te laat (in een aaneengesloten periode van 20 weken) wordt een melding gedaan bij het Digitaal Verzuimloket. Het RBL geeft een schriftelijke waarschuwing af aan ouders/verzorgers. Als school melden wij de ouders dat wij deze melding gedaan hebben.

  5. Na 16 keer te laat (in een aaneengesloten periode van 20 weken) wordt opnieuw een melding gedaan via het Digitaal Verzuimloket. Het RBL nodigt ouders/verzorgers en lln uit voor een gesprek en geeft weer een waarschuwing. Wanneer dit niet baat, volgt er een HALT-verwijzing. Het RBL kan vragen om een schriftelijke, ondertekende melding t.b.v. een proces-verbaal.