praktisch 

verzuim en ziekmelden

ziekmelden

Wanneer je ziek bent, melden je ouder(s)/verzorger(s) dit voor 8.30 uur aan de school via mail (verzuim@vitusmavo.nl), telefoon (035-6942435) of de Magisterapp. Elke schooldag dat je ziek bent, wordt deze melding opnieuw gedaan.

Wanneer je in de loop van de dag ziek naar huis wilt, dan meld je je bij de verzuimcoördinator of conciërge. Er wordt naar je ouder(s)/verzorger(s) gebeld om toestemming te krijgen je naar huis te laten gaan. Zonder toestemming van je ouders / verzorgers mag je niet naar huis.

 

extra verlof aanvragen

Is er een andere reden om niet op school te komen, zoals een huwelijk, begrafenis of andere ‘gewichtige omstandigheid’? Vraag dan extra verlof aan bij de leerjaarcoördinator. Via onderstaande knop vindt u alle benodigde informatie en fomulieren.

verzuim

Verzuim met een andere reden (doktersbezoek, tandarts, hulpverlening etc.) moet zoveel mogelijk buiten schooltijden plaatsvinden. Wanneer het niet mogelijk is een afspraak buiten schooltijd te maken, wordt de school vooraf geïnformeerd door ouder(s)/verzorger(s) via de mail (verzuim@vitusmavo.nl) of telefonisch (035-6942435).

vitusmavo