fusie met het

Willem de Zwijger College

wat gaat er veranderen?

De Vitusmavo is sinds 1 augustus 2022, schooljaar 2022-2023, gefuseerd met het Willem de Zwijger College, een havo/vwo-school in Bussum. Hiermee realiseren wij een brede school met een mavo-, havo- en vwo-aanbod. De leerlingen van de Vitusmavo zijn vanuit Naarden verhuisd naar het pand aan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg in Bussum, waar reeds het Willem de Zwijger College gevestigd was. Op de Vitusmavo is vanaf schooljaar 22-23 geen instroom mogelijk in leerjaar 1, wel in de overige leerjaren (2 t/m 4).

Leerlingen die nu in groep 8 zitten, kunnen instromen op het Montessori Lyceum. Op onze locatie op de Schout in Naarden zijn wij in schooljaar 2022-2023 gestart met het montessoriconcept. We vertellen je er alles over op www.mlgm.nl.

Onze school ziet er in schooljaar 2022-2023 dus als volgt uit: drie stromingen binnen één fusieschool, op twee locaties: 

Informatie over de verhuizing

Bekijk onderstaande video over de fusie met het Willem de Zwijger College. Hierin wordt uitgelegd hoe de verhuizing precies wordt vormgegeven. In de folder die je onder het filmpje vindt, wordt het ook uitgelegd.