fusie met het

Willem de Zwijger College

wat gaat er veranderen?

De Vitusmavo fuseert vanaf schooljaar 2022-2023 met het Willem de Zwijger College, een havo/vwo-school in Bussum. Hiermee realiseren wij een brede school met een mavo-, havo- en vwo-aanbod. De leerlingen van de Vitusmavo verhuizen naar het pand aan de ’s-Gravenlandseweg in Bussum, waar reeds het Willem de Zwijger College gevestigd is. Op de Vitusmavo is voor komende schooljaar 22-23 geen instroom mogelijk in leerjaar 1, wel in de overige leerjaren (2 t/m 4).

Leerlingen die nu in groep 8 zitten, kunnen instromen op het Montessori Lyceum. Wij starten namelijk in leerjaar 1 met het montessoriconcept, op onze locatie in Naarden. We vertellen je er alles over op www.mlgm.nl.

Onze school ziet er in schooljaar 2022-2023 dus als volgt uit: drie stromingen binnen één fusieschool, op twee locaties:

Informatie over de verhuizing

Bekijk onderstaande video over de fusie met het Willem de Zwijger College. Hierin wordt uitgelegd hoe de verhuizing precies wordt vormgegeven. In de folder die je onder het filmpje vindt, wordt het ook uitgelegd.