praktisch 

corona actueel

vraag en antwoord corona

Als school volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat we rekening houden met elkaar en de 1,5 meter respecteren tot volwassenen of volwassenen onder elkaar. Respecteer ook elkaars opvattingen over het omgaan met alles rondom corona. Conform de RIVM-richtlijnen blijven zowel leerlingen als docenten thuis bij verschijnselen die te maken kunnen hebben met het coronavirus of bij mogelijke besmetting van familieleden of bij thuiskomst van vakantie uit een oranje/rood gebied. Bij thuiskomst uit een oranje/rood gebied rekenen wij erop dat ouders hun zoon/dochter minimaal 10 dagen thuishouden conform de richtlijnen.

Items dd 18 augustus 2020 

Ja, alle lessen gaan door. Alle leerlingen worden op school verwacht volgens het rooster dat op Magister staat. De leerlingen wordt verzocht de verantwoordelijkheid te nemen om 1,5 meter van de medewerkers van de school te houden.

Ouders melden hun zoon/dochter vóór 14.00 uur ziek op de reguliere manier (verzuim@vituscollege.nl of via Magister of via telefoon). Zij geven aan of het om ziekte vanwege corona, quarantaine of gewoon ziek gaat. Leerling coördinatoren /afdelingsleiders geven vóór 17.00 uur de lijst van leerlingen, die via TEAMS toch deel kunnen nemen aan de les, door aan docenten. Zo weet de docent of hij/zij een TEAMS-les moet aanmaken. De leerling luistert en kijkt mee. Monitoring van de zieke leerling gaat net als anders via de mentor.

Bij klachten zoals omschreven in de RIVM-richtlijnen stuurt de docent de leerling uit de les naar de leerling coördinator/afdelingsleider. Deze beslist, in overleg met ouders, of de leerling ook daadwerkelijk naar huis wordt gestuurd. Bij twijfel wordt geen risico genomen

In Global is er op de eerste verdieping sprake van eenrichtingsverkeer. Het trappenhuis tegenover de loge is uitsluitend voor personeel. De leerlingen gebruiken de trappen achter in het gebouw om naar de bovenliggende verdiepingen te gaan. De zij-ingang van Global is uitsluitend voor docenten. De hoofdingang van Global is voor leerlingen. Leerlingen die naar de andere gebouwen willen of naar de RR gaan via de hoofdingang. Voor docenten is er een extra ingang in het bètagebouw. Dat is de noodingang onder de overkapping. De trap bij de nooduitgang is bedoeld voor de medewerkers. De buitentrap en de trap bij de mediatheek zijn voor de leerlingen.

Alle ramen en deuren van de lokalen staan open. De leerlingen kunnen naar binnen en hoeven niet op de docent te wachten. Dit voorkomt opstoppingen bij de deur en in de gangen. Docenten kunnen bij binnenkomst een mondkapje dragen tot ze bij hun bureau zijn en achter het kuchscherm zijn aangekomen. Zowel docent als leerling is vrij om een mondkapje te dragen in de lessen. Leerlingen houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot de docent. De theorielokalen zijn ingedeeld in U-vorm, zodat de docent enige loopruimte heeft en de praktijklokalen staan voorlopig ingericht in bus opstelling. Na een week zullen we deze opstellingen met leerlingen en medewerkers evalueren en eventueel de opstellingen aanpassen. In de lokalen zijn bakken aanwezig met schoonmaakmiddelen en desinfecterende middelen. Docenten stimuleren leerlingen om hun handen te desinfecteren bij binnenkomst. Leerlingen kunnen hun tafel/stoel schoonmaken met de schoonmaakmiddelen. De docent maakt te allen tijde zijn werkplek en
spatscherm schoon bij binnenkomst en vertrek. Omdat de ramen en deuren open staan, ook tijdens de les, is het verstandig kleding hier eventueel op aan te passen.

Mocht een leerling te laat komen, dan wordt dit geregistreerd in Magister. Telaat-briefjes worden voorlopig niet meer bij de loge verstrekt.

Vanwege het coronavirus moeten leerlingen vanaf maandag 19 oktober 2020 mondkapjes dragen in de gangen en de aula. Leerlingen moeten een eigen mondkapje meenemen naar school. Als een leerling deze vergeet wordt hem of haar verzocht deze thuis op te halen. Als een leerling ver weg woont krijgt hij of zij een mondkapje van ons.

Leerlingen houden zoveel mogelijk buiten pauze.

Tot de herfst wordt er buiten les gegeven. Bij regen is er opvang in een lokaal.

Het maken van de klassenfoto zal op de normale manier doorgang vinden. Immers, leerlingen hoeven geen afstand tot elkaar te houden. De mentor kan op 1,5 meter van de groep mee op de foto worden genomen of er voor kiezen niet op de foto te gaan met zijn/haar mentorgroep.

Zoals al eerder is gecommuniceerd is de schoonmaak geïnstrueerd om ook trapleuningen, deurklinken, etc. en de lokalen extra goed schoon te maken. Het staat de leerlingen vrij om ook hun tafel en stoel bij elke les schoon te maken met de aanwezige schoonmaakmiddelen in het lokaal.

Een aantal toiletten in het gebouw Global zal worden gebruikt door het
personeel. De toiletten links van het trappenhuis in Global zijn de
damestoiletten voor het personeel en de toiletten rechts van het trappenhuis zijn de herentoiletten.

Ja, de leerlingen doen hun telefoon in de telefoontassen aan het begin van de les. Zij hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Mocht de telefoontas op een onhandige plek voor docenten in het lokaal hangen, dan wordt deze binnenkort verplaatst.

Bij hooikoorts verzoeken wij ouders om dit door te geven aan de leerling coördinator. Bij vermoeden op school, belt de leerling coördinator met de ouders en overlegt of zij de mogelijkheid tot een coronatest bij de GGD willen overwegen.

Ja, de ventilatie voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Er wordt daarnaast ook nog extra onderzocht of de ventilatie precies doet wat zou moeten. Drie lokalen hebben geen mechanische ventilatie, dat hoeft ook niet, maar daar worden wel de mogelijkheden onderzocht om ook deze ventilatie toch te plaatsen.

Leerlingen en medewerkers moeten thuisblijven bij klachten tot 24 uur nadat zij klachtenvrij zijn. Dit geldt ook als er sprake is van een negatieve test.

Hierin volgen we altijd het advies van de GGD: in ieder geval tenminste 24 uur nadat de leerling klachtenvrij is.

De ouderavond klas 1 zal, net als die voor de andere klassen, digitaal worden aangeboden; de musical is voor onbepaalde tijd uitgesteld, wel hopen we dat de situatie zodanig verandert dat we beide binnenkort alsnog op school kunnen organiseren.

Ja, dat kan. Inmiddels is duidelijk dat de gymzalen voldoen aan de standaarden die vanuit het RIVM gelden, te weten het bouwbesluit. De lessen worden tot de herfstvakantie buiten gegeven, maar, bij regen, kunnen ze naar binnen worden verplaatst.

beslisboom 12+
thuisblijven of naar school/werk?

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld die als leidraad gebruikt kan worden voor ouders van kinderen vanaf ca. 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen.

laatste nieuws :