x

    protocol informatievoorziening gescheiden ouders

    Het ‘protocol informatievoorziening gescheiden ouders’ geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en personeel van het SIVOG (het Sint-Vituscollege, de Sint-Vitusmavo en het Willem de Zwijgercollege) en aan ouders inzake het informeren van gescheiden ouders.

    De school informeert u als ouders graag over de prestaties en het welbevinden van uw kind. Ons uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan en dat dat belang er in het algemeen het meeste mee gediend is als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat erop school gebeurt. Dit protocol geeft uitleg over de wijze waarop de school omgaat met de informatievoorziening voor gescheiden ouders. Het protocol besteedt onder andere aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat van u zelf wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouders kunt rekenen. Dan weet u als gescheiden ouders waar u aan toe bent en wat u zelf kunt doen om de ontwikkeling en vorderingen van uw kind goed te blijven volgen.