x

  privacy en gegevensbescherming

  Op de Sint-Vitusmavo hebben we een verantwoordelijkheid in het waarborgen van de privacy van onze leerlingen en het beveiligen van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen. Privacy en gegevensverwerking nemen wij serieus. Wij voldoen aan wet en regelgeving en uiteraard aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt.

  Op grond van de AVG heeft het schoolbestuur (bevoegd gezag) een functionaris voor gegevensverwerking (FG) aangesteld. De FG werkt nauw samen met het hoofd Bedrijfsvoering van het SIVOG, de stichting waaronder de Vitusmavo valt.

  Informatie over de grondslagen voor gegevensverwerking die de AVG heeft vastgesteld kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Onze school moet soms persoonsgegevens delen met overheden, zoals DUO, en toezichthouders, zoals de schoolinspectie en GGD. Daarnaast voert onze school een beveiligde leerlingenadministratie. Een overzicht van onze verwerkingsketen zit in ons verwerkingsregister.

  Voor vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens, klachten over de manier waarop wij onze persoonsgegevens verwerken, melding van misstanden en/of (digitaal) lek dan kunt u contact opnemen met de Sint-Vitusmavo via het e-mail adres privacy@sivog.nl. De FG zal binnen 10 werkdagen reageren op uw mail.