ouders 

OR en MR

verschillende geledingen

Voor de verschillende geledingen binnen de school is er een medezeggenschapsraad: ouderraad, leerlingenraad, personele medezeggenschapsraad. Uit elk van deze geledingen zijn er één of meer afgevaardigden lid van de MR. De verschillende deelgeledingen van de MR zijn op de volgende manier vertegenwoordigd:

Ouderraad (OR)

Ouders van leerlingen uit verschillende leerjaren vertegenwoordigen de ouderraad. Voorzitter: Linda Smiet. U kunt de ouderraad mailen via ouderraad@vitusmavo.nl.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit verschillende leerjaren.  

Personele medezeggenschapsraad (PMR)

Stefan van der Manden
Gerrie van Rijn (voorzitter)
Mailadres: pmr@vitusmavo.nl

ouderraad

De Vitusmavo heeft een actieve ouderraad. Ze vertegenwoordigt alle ouders van de school en fungeert als klankbord voor de directie.

Eén ouder, al dan niet lid van de ouderraad, zit ook in de medezeggenschapsraad. Ouders kunnen via de ouderraad onderwerpen die hen bezighouden bespreekbaar maken. Dit kan door contact op te nemen met de voorzitter van de ouderraad: Linda Smiet – ouderraad@vitusmavo.nl.

Leden van de ouderraad zijn aanwezig op voorlichtingsavonden en op de open dag/avond, om eventuele vragen te beantwoorden.

Taken van de ouderraad:

  • fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
  • organiseert de jaarlijkse thema-avond;
  • onderhoudt nauwe contacten met de schooldirectie;
  • ondersteunt de school, indien nodig, bij diverse activiteiten, zoals de Open Dag en ouderavonden;
  • adviseert gevraagd en ongevraagd de schooldirectie.

Verder onderhoudt de voorzitter contacten met de directie en de voorzitter van de MR.

vergaderingen

De OR komt ongeveer zes keer per jaar samen. Tijdens deze vergadering wordt er met name gesproken over onderwerpen die via de leden van de ouderraad zijn binnengekomen, de ontwikkelingen binnen de school alsmede welke activiteiten er georganiseerd moeten gaan worden en uitgevoerde activiteiten worden geëvalueerd. Tijdens deze vergaderingen is altijd een lid van de schoolleiding aanwezig.

communicatie

Openheid en bereikbaarheid is van belang voor een goede samenwerking tussen school, OR en ouders. De notulen van elke bijeenkomst kunnen op aanvraag gestuurd worden.

De ouderraad streeft ernaar om zo breed mogelijk binnen de school vertegenwoordigd te zijn. Dit klankbord voor de school werkt het best als ieder leerjaar en iedere klas binnen de ouderraad vertegenwoordigd is. Zo helpen we de school, maar ook uw en onze kinderen een geslaagde schooltijd te hebben.

Vindt u het fijn om op deze wijze een bijdrage te leveren? Of is de klas van uw kind of leerjaar niet zo goed vertegenwoordigd? Dan bent u van harte welkom in onze ouderraad. De vergaderingen zijn openbaar dus als u die eens een keer bij wilt wonen, neem dan contact op met een van onze leden.