x

  communicatieprotocol

  Goede communicatie tussen ouders en school is van groot belang.
  Voor de communicatie met de ouders zet de school de volgende middelen in:

  1. Ouderavonden en tafeltjesavonden. Voor ouderavonden worden ouders per leerjaar uitgenodigd voor informatie door de afdelingsleiders en/of decanen en voor contact met de klassenleraar van hun kind. Op tafeltjesavonden is er gelegenheid de studievorderingen van het kind te bespreken met de klassenleraar en/of vakdocenten.
  2. Via de website wordt algemene informatie over de school gegeven. Deels betreft het informatie die voor iedereen toegankelijk is, deels betreft het informatie die specifiek voor ouders van onze leerlingen is bedoeld.
  3. Via het programma Magister hebben ouders inzage in een aantal specifieke gegevens over hun eigen kind. Het gaat daarbij bijv. om behaalde cijfers, gegevens over het gedrag en de werkhouding tijdens de lessen, huiswerk, gegevens over absenties en te laat komen enz.

  De overige communicatie van de school met ouders verloopt in principe per e-mail. Berichten aan ouders worden per e-mail verstuurd. Indien ouders contact willen met een medewerker van de school, kunnen zij een bericht sturen naar het mailadres van de desbetreffende medewerker. In de regel kunnen zij dan binnen enkele (school)dagen een reactie verwachten.

  Telefoonnummers van medewerkers worden niet verstrekt, met uitzondering die van directieleden en afdelingsleiders, die op school en – alleen in dringende gevallen – thuis gebeld kunnen worden.

  Klassenleraren spreken tijdens de eerste ouderavond van het schooljaar met de ouders van hun leerlingen af hoe zij met elkaar communiceren en wederzijds voor elkaar bereikbaar zijn.