onderwijs 

mavo/havo- brugklassen

tweejarige brugperiode

Op de Vitusmavo krijgen alle leerlingen in de eerste en tweede klas les op mavo-/havoniveau. De Vitusmavo heeft een tweejarige brugperiode; de leerlingen blijven zoveel mogelijk twee jaar in dezelfde dezelfde klas bijeen, met dezelfde klassenleraar en – waar mogelijk – dezelfde vakdocenten. Na de tweede klas wordt gekozen of je doorgaat naar 3 mavo of naar 3 havo op het Willem de Zwijger College of het Vituscollege. Dat laatste noemen we de collegeroute.