onderwijs 

collegeroute

naar de havo op het willem de zwijger college of het vituscollege

De Vitusmavo heeft volop mogelijkheden om door te stromen naar niet één, maar twee havo-scholen in Bussum: het Willem de Zwijger College en het Vituscollege. Omdat onze scholen samen deel uitmaken dezelfde stichting (Volant) kennen zij elkaar goed en zijn de lijntjes kort. De Collegeroute is opgezet door de drie scholen samen; zo verzekeren we dat leerlingen een goede aansluiting hebben op een havo-opleiding van één van de beide colleges.

De Collegeroute start in het eerste leerjaar voor leerlingen die een mavo-/havo-advies hebben gekregen van de basisschool. Dat wil echter niet zeggen dat leerlingen met een enkelvoudig mavo-advies nooit aan de collegeroute mee kunnen doen. Wanneer de docenten van mening zijn dat een leerling erg gegroeid is en mogelijk toch havo-potentie heeft, dan kan een dergelijke leerling vanaf dat moment aanhaken bij het programma. Op de Vitusmavo blijven we vier jaar lang naar kansen en mogelijkheden kijken.