praktisch 

leermiddelenfonds

reglement van het leermiddelenfonds

Deelname:
De aanschaf van alle boeken voor alle leerjaren wordt verzorgd door het leermiddelenfonds, dat onder de verantwoordelijkheid van de school valt. De boeken,
zowel de theorie- als de werkboeken, worden kosteloos aan de leerling ter beschikking gesteld.

rechten en verplichtingen van de deelname:

• De leerling ontvangt het volledige pakket voor het betreffende leerjaar (onderbouw) of vakkenpakket (bovenbouw).
• Atlas, woordenboeken en rekenmachine zijn niet in het pakket opgenomen.
• De leerling dient de theorieboeken op een zodanige manier te beheren dat ze bij inlevering weer herbruikbaar zijn.
• In de theorieboeken mag niet worden geschreven.
• Werkboeken worden eenmalig verstrekt, ook als ze meerdere jaren gebruikt worden. Bij verlies dient een nieuw exemplaar aangeschaft te worden tegen de kostprijs.

mevr. N.L. Lagendijk, directeur

rechten en verplichtingen van het fonds:

• Het fonds verplicht zich alle benodigde leermiddelen vóór november te leveren. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van overmacht (brand, inbraak) of het niet (kunnen) nakomen van hun verplichtingen door leveranciers en uitgevers.
• Boeken die niet leverbaar zijn op het moment van pakketuitgifte worden nageleverd.
• Het fonds tracht geschillen met deelnemers in eerste instantie in redelijk overleg op te lossen.
• Boeken die bij inname ontbreken of zodanig beschadigd zijn dat deze niet meer gebruikt kunnen worden, worden tegen de nieuwwaarde bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht.
• Boeken die anderszins beschadigd zijn, worden voor 75% van de nieuwwaarde bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht.
• Boeken die tussentijds ontbreken, worden pas opnieuw verstrekt als deze betaald zijn.
• Indien er na uitgifte van het boekenpakket een wisseling van het vakkenpakket plaatsvindt, zullen de kosten van het werkboek en/of licentie van het nieuwe vak in rekening worden gebracht.

Bij vragen wordt u verzocht een e-mail te sturen naar a.stork@vitusmavo.nl