leerlingen 

regels en afspraken

in de school geldt de volgende gedragscode:

omgaan met elkaar

Ik behandel anderen met respect, dus:
Ik pest niet en voorkom pesten, zowel op school als via het internet;
Ik luister als een ander spreekt;
Ik geef de ander de ruimte om zichzelf te zijn;
Ik maak respectloos gedrag – of dat nu op school is of op het internet – bespreekbaar

de lessen

Ik kom op tijd in de les;
Ik zet bij het betreden van het lokaal mijn telefoon en muziekapparatuur uit en zorg ervoor dat deze opgeborgen zijn;
Ik eet en drink alleen buiten de lokalen, daar waar dat toegestaan is;
Ik draag bij aan een goede werksfeer voor iedereen;
Ik maak zelf afspraken over inhaalwerk;
Ik houd me aan de veiligheidsregels in practicumlokalen.

de school en de schoolomgeving

Ik heb altijd mijn schoolpas bij mij;
Ik verantwoord afwezigheid op tijd;
Ik houd de school en de omgeving schoon;
Ik zet mijn fiets of scooter in de stalling;
Ik ga zorgvuldig om met mijn eigen eigendommen en die van anderen;
Ik houd rekening met anderen in de omgeving van de school;
Ik rook niet op het schoolterrein;
Ik blijf tijdens de pauzes en tussenuren op het schoolterrein.

Samen maken we de Vitusmavo tot een veilige, prettige en schone school. Daardoor kan iedereen er goed leren, werken en leven. Ik draag daar actief aan bij. De bovenstaande afspraken helpen mij daarbij.

leerlingenstatuut en leerlingenreglement

Hier kun je het leerlingenstatuut en leerlingenreglement downloaden.