x

profielkeuze leerjaar 2

Profielkeuze leerjaar 2

In leerjaar 2 kiezen leerlingen een vakkenpakket en bijbehorend profiel voor leerjaar 3. Op de voorlichtingsavond van 14-01-2020 is uitgelegd hoe dit traject in zijn werk gaat. Ook in de klassenlessen wordt hier veel aandacht aan besteed. Onderstaand zijn verschillende documenten te vinden die meer informatie geven over het profielkeuzetraject.

Op de Vitusmavo kun je uit drie profielen kiezen. Ze geven een goede aansluiting op het mbo en je kunt ook doorstromen naar
Havo ToBe op het Vituscollege.

technology & media:
met dit profiel kun je bijvoorbeeld terechtkomen in een technisch beroep, in de ICT-wereld als ontwikkelaar van applicaties of in de (audiovisuele) media. Je kiest in de bovenbouw vooral exacte vakken.

marketing & business:
als je het bedrijfsleven interessant vindt, is dit profiel iets voor jou. Je krijgt talen en economie als sectorgebonden vakken. Binnen het bedrijfsleven kun je nog alle kanten uit!

hospitality & health:
houd je van samenwerken met mensen, dan wil je later misschien iets in de zorg of de horeca gaan doen. Je kiest een pakket met biologie.

Volg je één van deze stromingen en een aansluitende mbo-opleiding, dan is de kans groot dat je later in het middenkader van een bedrijf of instelling terecht komt.

de havoroute: Havo ToBe
Voor opstromen of doorstromen van de mavo naar de havo werkt de Vitusmavo nauw samen met het Vituscollege. Op de Vitusmavo zit je in de onderbouw standaard in
een mavo/havoklas. Na mavo/havo 2 kun je eventueel opstromen naar havo 3 op het Vituscollege. Doorstromen na je mavodiploma kan ook. In beide gevallen geven je cijfers de doorslag. Op het Vituscollege is ‘Havo ToBe’ ontwikkeld, die aansluit op onze Mavo ToDo. ToBe is een afkorting van Toepassingsgericht en Betekenisvol onderwijs.