x

roosterwijzigingen

roosterwijzigingen

maandag 9 december

MH2C-9-en-vervalt

M3B-6+7-lo-vervallen

M3C-7-en-vervalt
M3C-9-lo-vervalt

M4-6+7-du4-vervallen

M4C-3+4-lo-vervallen

8-huiswerkuur-LoR-vervalt
8-huiswerkuur-Gne-vervalt
8-vak.beg. Engels-Ber-vervalt
8-studievaard.heden-Zyt-vervalt