groep 8 

aanmelden

meld je hier aan voor het eerste leerjaar

* Bij aanmelding voor de sportklas word je uitgenodigd voor een selectieprocedure.
Word je niet geplaatst, dan kom je in een reguliere mavoklas.

  1. Aanmelden voor leerjaar 1 op de Vitusmavo is mogelijk vanaf maandag 1 maart 9.00 uur t/m vrijdag 5 maart 2021, uiterlijk 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren is niet relevant voor de plaatsingskans van uw kind.
  2. Aanmelding dient te gebeuren door de ouders/verzorgers. Alle complete aanmeldingen die vóór 5 maart 2021 (12:00 uur) binnen zijn, worden in behandeling genomen. Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de Sportklas kunt u dat aangeven op het aanmeldingsformulier. In dat geval ontvangt uw kind een uitnodiging voor de Sportklas selectieprocedure.
  3. Tegelijk met het aanmeldingsformulier wordt door de ouders/verzorgers het originele adviesformulier aangeleverd dat door (de directeur van) de basisschool is ondertekend. Bij het aanmeldingsformulier voegt u tevens rapportages toe inzake dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft.
  4. Per leerling wordt slechts één adviesformulier door de basisschool verstrekt. Er kan hiermee bij één VO-school in het Gooi worden aangemeld. De VO-scholen in het Gooi hebben de onderlinge afspraak dit verzoek aan alle ouders te doen en leggen na de sluiting van de aanmelding de aanmeldingen naast elkaar om te controleren op dubbele aanmeldingen.
  5. Uiterlijk 8 maart vanaf 16.00 uur laten wij aan de ouders van de aangemelde leerlingen per e-mail weten of zij toegelaten zijn in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.
  6. Na deze datum vragen wij basisscholen overige informatie (digitaal) over de aangemelde leerlingen naar ons toe te sturen. Het betreft informatie over de schoolloopbaan van uw kind, zoals LVS-gegevens. Wij vragen u in een later stadium om ons de uitslag van de eindtoets groep 8 toe te sturen.
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.