x

  aanmelding

  1. Aanmelden voor leerjaar 1 op de Vitusmavo is mogelijk vanaf maandag 2 maart 9.00 uur t/m vrijdag 6 maart 2020, 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren is niet relevant voor de plaatsingskans van uw kind. Leerlingen zijn plaatsbaar met de volgende basisschooladviezen: mavo, vmbo-gl, vmbo-tl, mavo/havo, vmbo-tl/havo, havo.
  2. Aanmelding dient te gebeuren door de ouders/verzorgers. Zij leveren het volledig ingevulde aanmeldingsformulier 2020-2021 in bij de leerlingenadministratie van onze school, of sturen het tijdig per post. Het aanmeldingsformulier vindt u onderaan deze pagina als pdf en is verkrijgbaar bij de receptie. Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de sportklas, moet tevens de sportklasbijlage worden ingeleverd. Ook deze is te vinden op deze site en in de op de Open Dag verstrekte informatiemap.
  3. Tegelijk met het aanmeldingsformulier wordt door de ouders/verzorgers het originele adviesformulier ingeleverd dat door (de directeur van) de basisschool is ondertekend. Bij het aanmeldingsformulier voegt u tevens rapportages inzake dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties van uw kind. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft.
  4. Per leerling wordt slechts één adviesformulier door de basisschool verstrekt. Er kan hiermee bij één VO-school in het Gooi worden aangemeld. De VO-scholen in het Gooi hebben de onderlinge afspraak dit verzoek aan alle ouders te doen en leggen na de sluiting van de aanmelding de aanmeldingen naast elkaar om te controleren op dubbele aanmeldingen.
  5. Uiterlijk maandag 9 maart vanaf 16.00 uur laten wij aan de ouders van de aangemelde leerlingen per e-mail weten of zij toegelaten zijn in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld. Op de Vitusmavo is geen loting, alle toelaatbare leerlingen (d.w.z. juist advies) zijn plaatsbaar.
  6. Is uw kind uitgeloot op een andere school en wilt u hem/haar aanmelden op de Vitusmavo, kan dit vanaf dinsdag 10 maart 11.00 uur. Volgorde van aanmelding speelt hierbij een rol, al verwachten wij alle toelaatbare leerlingen te kunnen plaatsen. Het direct inleveren van het adviesformulier is niet voorwaardelijk bij deze tweede aanmelding. Het adviesformulier kan ook later ingeleverd worden.
  7. Na deze datum vragen wij basisscholen overige informatie (digitaal) over de aangemelde leerlingen naar ons toe te sturen. Het betreft informatie over de schoolloopbaan van uw kind, zoals LVS-gegevens. Wij vragen u in een later stadium om ons de uitslag van de eindtoets groep 8 toe te sturen.
  8. Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neem dan ruim vóór 1 maart contact op met de teamleider onderbouw, Mw. N. Lagendijk, n.lagendijk@vitusmavo.nl. Voor specifieke zorgvragen kunt u zich wenden tot de zorgcoördinator, dhr. Löcher: zorgcoordinator@vitusmavo.nl.