Verzuim en ziekmelden

Verzuim en ziekmelden

Verzuim en ziekmelden

Verzuim en ziekmelden

Verzuim en ziekmelden

U bent hier: Home » De Vitusmavo » Verzuim en ziekmelden

Absent melden van een leerling

Absent melden van een leerling

Is uw kind ziek of afwezig om een andere reden? Dan vragen wij u om dit tijdig te melden bij de school. Hier kunt u lezen op welke manier u dit kunt doen.

Ziekte – 1 dag

Ziekte – 1 dag

Als uw kind ziek is, dan vragen wij u om deze absentie vóór aanvang van de lessen telefonisch te melden.
U kunt dit alleen telefonisch melden bij de conciërge: tel: 035-694 24 35

Andere absentiereden

Andere absentiereden

Mocht uw kind langer dan een dag ziek zijn, dan geeft u een schriftelijke verantwoording mee aan uw kind op de eerste dag na zijn/haar afwezigheid. Uw kind levert deze in bij de conciërge. De absentie en de verantwoording worden door de conciërge gecheckt en bijgehouden in Magister. Formulier ‘Verantwoording lesverzuim

Speciaal verlof aanvragen

Speciaal verlof aanvragen

Als u speciaal verlof wilt aanvragen voor uw kind, dan dient u uw verzoek minimaal twee weken van tevoren schriftelijk in te dienen bij de teamleider van het leerjaar van uw kind.

Een correcte verzuimregistratie door de docenten en een goede communicatie met leerlingen,ouders en personeel zijn belangrijke voorwaarden voor een goede werking van het totale verzuimbeleid.