groep 8 

aanmelden

meld je hier aan voor het eerste leerjaar

* Bij aanmelding voor de sportklas word je gevraagd een motivatie in te vullen. Deze wordt beoordeeld en er wordt contact opgenomen met de gymdocent van je basisschool. Je ontvangt een uitnodiging voor de warmloopmiddag in juni. Hierna volgt – afhankelijk van de motivatie en het aantal plaatsen – een bevestiging van plaatsing in de sportklas. Word je niet geplaatst, kom je in een reguliere mavo/havoklas. Voor de sportklas wordt een extra ouderbijdrage van €135,- gevraagd. Bij aanmelding voor de sportklas ga je hiermee akkoord. 


U kunt uw zoon of dochter aanmelden door het digitale aanmeldingsformulier op de website in te vullen. Doet u dit bij voorkeur tussen 1 maart en uiterlijk 19 maart 12.00 uur 2021. Die periode is de officiële periode van aanmelding voor alle scholen in het Gooi en op dat moment zijn alle basisschooladviezen bekend. U ontvangt na het invullen van het formulier op de website een mail van ons, waarin wij u verzoeken bepaalde formulieren zoals het basisschooladvies toe te sturen. Een aanmelding kan door ons pas in behandeling worden genomen als het aanmeldingsformulier is ingestuurd met daarbij het officiële basisschooladvies.

Wij hebben geen wachtlijst en voeren geen postcodebeleid. Alle leerlingen met het juiste schooladvies zijn plaatsbaar, tenzij de school niet aan een specifieke ondersteuningsbehoefte kan voldoen.

De officiële aanmeldperiode voor leerjaar 1 op de Vitusmavo is van 1 maart t/m vrijdag 19 maart 2021, uiterlijk 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren is niet relevant voor de plaatsingskans van uw kind.

Na inzending van het aanmeldingsformulier ontvangt u van ons bericht welke overige documenten en informatie we nog nodig hebben om de inschrijving compleet te maken. In ieder geval ontvangen wij graag het originele adviesformulier dat door (de directeur van) de basisschool is ondertekend. Daarnaast ontvangen wij graag rapportages inzake dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding of faciliteiten nodig heeft.

Uiterlijk 22 maart vanaf 16.00 uur laten wij aan de ouders van de aangemelde leerlingen per e-mail weten of zij toegelaten zijn in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.

Na deze datum vragen wij basisscholen overige informatie (digitaal) over de aangemelde leerlingen naar ons toe te sturen. Het betreft informatie over de schoolloopbaan van uw kind, zoals LVS gegevens. Wij vragen u in een later stadium om ons de uitslag van de eindtoets groep 8 toe te sturen.

Per leerling wordt slechts één adviesformulier door de basisschool verstrekt. Er kan hiermee bij één VO school in het Gooi worden aangemeld. De VO scholen in het Gooi hebben de onderlinge afspraak dit verzoek aan alle ouders te doen en leggen na de sluiting van de aanmelding de aanmeldingen naast elkaar om te controleren op dubbele aanmeldingen.

Wij maken de klassenindeling pas ná de introductiedagen. Op deze manier hebben leerlingen elkaar leren kennen en hebben ze waarschijnlijk al leuke contacten opgedaan met kinderen van andere basisscholen. Na de introductiedagen vragen wij de leerlingen hun voorkeuren op te geven en op basis hiervan maken wij de klassenindeling. Voor de sportklas is dit vanzelfsprekend niet mogelijk.

Meldt u uw zoon of dochter aan voor de sportklas, dan neemt hij/zij deel aan een warmloopmiddag. We kijken op die middag niet zozeer naar de sportieve vaardigheden van de kinderen maar vooral naar hun motivatie. Leerlingen die zich aanmelden voor de sportklas krijgen over de warmloopmiddag later nog bericht. Als uw zoon/dochter niet wordt geselecteerd voor de sportklas dan wordt hij/zij in een van de andere brugklassen geplaatst. Voor de sportklas wordt een extra ouderbijdrage gevraagd van €135,-.

Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neem dan ruim vóór 1 maart contact op met de leerjaarcoördinator klas 1, dhr. N. Spaan: n.spaan@vitusmavo.nl.

Voor een vraag over speciale begeleidingsmogelijkheden kunt u ook direct contact opnemen met onze zorgcoördinator, dhr. R. Löcher, via zorgcoordinator@vitusmavo.nl.

Met de volgende adviezen kun je je aanmelden op de Vitusmavo:
vmbo-gl of vmbo-gt
vmbo-tl of mavo
vmbo-tl/havo of mavo/havo
havo

Met het advies ‘kader/vmbo-tl’ kunnen wij je helaas niet plaatsen, omdat wij alleen een tl-opleiding hebben en geen kaderopleiding.

Sommige leerlingen kiezen ervoor met een havo-advies toch te starten op de Vitusmavo in een mavo/havo-klas. In onze gemeente kun je niet starten in een havoklas, het is dan gelijk atheneum/havo. Voor sommige kinderen is het dan fijner om in een mavo/havo-klas te starten op een kleinschalige school, om zo door te kunnen groeien naar 3 havo. U kunt hierover uiteraard van gedachten wisselen met ons, om te bepalen wat de beste keus is voor uw zoon of dochter. Neem daarvoor contact op met de leerjaarcoördinator klas 1, dhr. N. Spaan (n.spaan@vitusmavo.nl).